Ekspertyza

Warto zwrócić uwagę na całość wyżej wymienionych okruchów wiedzy i informacji, czy nawet spekulacji, ale mogą one pomóc każdemu w budowaniu własnego indywidualnego poglądu oraz "podejścia" do sztuki Nikifora. Zachęcam, w miarę możliwości, do korzystania z wiedzy i doświadczenia osób obytych z twórczością artysty i mających praktykę kolekcjonerską. Dla edukacji własnej najistotniejsze jest patrzenie i jeszcze raz patrzenie na prace artysty, a najlepiej na mieszankę prac fałszywych i oryginalnych. Mieszankę, którą można łatwo zestawić w wirtualnym wymiarze komputera. Stałe przebywanie ze sztuką Nikifora, po jakimś  czasie wyczula wzrok i podświadomość na istotne szczegóły. Pozwala na właściwą reakcję i krytyczny odbiór poprzez czynnik pierwszego wrażenia, który w przypadku twórczości tego artysty ma szczególne znaczenie. Najmniejsze wątpliwości są podstawą do szczegółowej analizy dzieła. Pozwoli to zaoszczędzić wielu przykrości, nie mówiąc o pieniądzach.

Pamiętajmy o jednym - prace fałszywe, w porównaniu z pracami oryginalnymi, mają zawartą w sobie pewną miarę nieszczerości, co całkowicie nie koresponduje ze sztuką Nikifora, a nas powinno zawsze nastrajać podejrzliwie!