Odwiedziny

Zapraszam...

  • Nikifor. Autoportret w zielonym kapeluszu
    Nikifor. Autoportret w zielonym kapeluszu

Do poznawania magicznego, kolorowego świata nieprzeciętnej wyobraźni. Jedynego w swoim wymiarze fantazji, często surrealistycznie przedstawionego przez Nikifora - artystę malarza nazywającego siebie "Matejko". Świata, który został sprowadzony do przypadkowego rozmiaru niewielkich skrawków papieru, tekturek, a nawet opakowań po papierosach. Pyszne obrazki przez dziesięciolecia twórczości powstawały przy użyciu dziecięcych farbek szkolnych i lichych pędzelków, wyłysiałych od długotrwałego używania. Materiałów biednych i bardzo podstawowych, często wydobytych ze śmietników lub wyrwanych ze starych zeszytów czy ksiąg urzędowych. Wybitne dzieła artysty są doskonale znane szerokiej publiczności z wielu publikacji książkowych, artykułów prasowych, wystaw, prelekcji, katalogów wystawowych, filmów dokumentalnych jak i działalności muzeów w kraju i zagranicą. Nie jest moją intencją prezentacja tych wybitnych prac, wykonanych techniką akwareli czy też rysunku kredką lub ołówkiem. Chcę pokazać obraz całokształtu twórczości Nikifora składający się z tysięcy, jeżeli nie dziesiątków tysięcy namalowanych i narysowanych prac, z których tylko część przetrwała do naszych czasów. Prace te, rozproszone po całym świecie, nie są powszechnie znane i dotarcie do nich nie jest wcale proste. Jestem przekonany, że warto próbować je odnaleźć gdyż często są bardzo reprezentatywne dla dzieła artysty i posiadają cenne walory artystyczne, dekoracyjne i poznawcze. Większość z nich trudno uznać za wybitne. Wzbudzają jednak wiele wzruszeń i odruchową sympatię swoją dziecięcą naiwnością w zakresie formy i treści. Ta artystyczna naiwność jest jednak podparta fantastyczną zdolnością operowania kolorem oraz uczciwym rysunkiem. Kolor i rysunek to dwa podstawowe fundamenty, na których wsparta jest wielka sztuka Mistrza z Krynicy.

 

Nikifor należy do tych malarzy, których twórczość jest niezwykle popularna w kręgach fałszerzy oraz podrabiaczy. Dziesiątki osób próbuje lub próbowało tworzyć zarówno w stylu artysty jak i malowało kopie poszczególnych znanych prac Mistrza z Krynicy. Swoje "dzieła" czasem wprowadzają na rynek kolekcjonerski w celach komercyjnych. Pozorna tylko łatwość naśladownictwa zachęca wielu "artystów" do bogatej twórczość, która w skrajnych przypadkach szkodzi autentycznemu dziełu Nikifora, jak i jest działalnością na szkodę nieświadomych procederu kolekcjonerów. Szerszą informację w tym zakresie można odnaleźć na stronach "Ekspertyza" oraz "Falsyfikaty" i "Rekomendacje". Zapraszam...

 

Większość prac Nikifora znajduje się w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów oraz częściowo w instytucjach muzealnych całego świata. Te ostatnie, świadomie podejmują decyzję o nabywaniu i posiadaniu w swoich zbiorach bodaj kilku prac Nikifora, artysty na stałe zajmującego miejsce w pierwszej dziesiątce wybitnych przedstawicieli malarstwa naiwnego. W Polsce, placówką wiodącą w zakresie zbiorów dzieł Nikifora oraz spuścizny po artyście, jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Miejscem stałej ekspozycji zbiorów jest Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju, mieszczące się w pięknej, zabytkowej willi "Romanówka", przy uzdrowiskowym deptaku.

Reprodukcje prac Nikifora pochodzące z różnych źródeł, odnajdziecie Państwo na stronie "Galerie". Główne źródła to oczywiście szeroko rozumiany Internet, katalogi wystaw i inne publikacje, które nie zastrzegają praw do zamieszczanych w nich reprodukcji prac Nikifora. Cennym źródłem są też zdjęcia prac znajdujących się w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów. Zapraszam...