"Nikiforiana"

Galerie » "Nikiforiana"

„Nikiforiana”, eksponat 12 – to ponownie rysunek ołówkiem i bardzo specyficzna ciekawostka, która dobitnie wskazuje na charakter relacji między Nikiforem a jego opiekunem prawnym p. Marianem Włosińskim. Nikifor „nadał”, bowiem ten medal w formie rysunku swojemu opiekunowi, prawdopodobnie, jako nagrodę za całokształt trwającej formalnie dziewięć lat opieki nad nim. Jest to pięknie odrysowany medal ze wszystkimi charakterystycznymi elementami takiego odznaczenia. Sam medal jest „wielki”, co, jak sądzę, w zamyśle Nikifora miało świadczyć o ogromie zasług odznaczonego. Medal w części centralnej ma bardzo starannie odrysowaną podobiznę p. Mariana umieszczoną w otoku napisu podobnie, jak na pieczęciach autorskich artysty. Widać, że Nikifor bardzo się starał, aby medal wyglądał ładnie, wręcz nobliwie. Ciężar medalu powierzył stosownej schematycznie dwukolorowej tasiemce, na której dorysował dodatkowe ozdoby w postaci serca na tle dwóch skrzyżowanych, raczej buław niż mieczy. Znowu, jak sądzę, miało to podnieść rangę samego odznaczenia do adekwatnych w pojęciu Nikifora zasług odznaczonego. Buławy w symbolice wojskowych odznaczeń - to ranga marszałkowska i najwyższa. Są to oczywiście tylko moje spekulacje, ale w przypadku Nikifora jesteśmy często skazani na spekulacje czy domysły. Dotyczy to zarówno interpretacji jego sztuki, jak i życiorysu. Całość aktu "nadania" medalu została przez Nikifora dodatkowo potwierdzona przybiciem dwóch pieczęci autorskich artysty - tak, aby nie było najmniejszych wątpliwości, co do autorstwa i intencji, które przyświecały Nikiforowi. Na dziś dysponuję, niestety, tylko prezentowaną nienajlepszą fotografią tego „nikiforianum”, które było pokazane w muzeum Nikifora w Krynicy, na wystawie pamiątkowej w 2015 toku w dziesięciolecie śmierci p. Mariana Włosińskiego.